agri2

Financování

Dotace

Novinky

SZIF vyhlásil 7. kolo příjmu dotací PRV SZIF vyhlásil 7. kolo příjmu dotací PRV

Dne 8.8. 2018 schválil ministr zemědělství pravidla pro nové kolo příjmu žádostí PRV, tentokrát již sedmé. Podrobnosti naleznete v sekci "Dotace", kde najdete také způsob, jak nás kontaktovat a ověřit si své dotační možnosti v nadcházejícím kole.

PGRLF vyhlásilo 7.kolo příjmu Investičních úvěrů PGRLF vyhlásilo 7.kolo příjmu Investičních úvěrů

Termín otevření 7. kola příjmu žádostí v rámci programů Investičních úvěrů je 18.6.2018 v 8.00. Žádost o snížení jistiny úvěru od PGRLF bude možno podávat pouze elektronicky. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci všech programů, je 250 žádostí.

Výsledky 6. kola příjmu žádostí dotací z PRV Výsledky 6. kola příjmu žádostí dotací z PRV

Dne 21.05.2018 vydal SZIF seznam žádostí doporučených na schválení pro 6. kolo příjmu žádostí z PRV. Žadatelé, kteří jsou v jednotlivých opatřeních doporučení ke schválení, musí do 23.7.2018 doložit na portál farmáře kompletní dokumentaci výběrového řízení. Aktuální seznamy doporučených žádostí můžete najít na www.szif.cz/cs

TECHAGRO 2018 TECHAGRO 2018

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU TECHAGRO 2018!

Navštivte náš stánek na veletrhu Techagro v Brně ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2018! ​

SZIF vyhlásil 6. kolo příjmu dotací PRV SZIF vyhlásil 6. kolo příjmu dotací PRV

Dne 6.2. 2018 byla schválena pravidla pro nové kolo příjmu žádostí PRV, tentokrát již šesté. Podrobnosti naznete v sekce "Dotace", kde najdete také způsob, jak nás kontaktovat a ověřit si své dotační možnosti v nadcházejícím kole.

Výsledky 5. kola příjmu žádostí dotací z PRV Výsledky 5. kola příjmu žádostí dotací z PRV

Dne 13.11.2017 vydal SZIF seznam žádostí doporučených na schválení pro 5. kolo příjmu žádostí z PRV. Žadatelé, kteří jsou v jednotlivých opatřeních doporučení ke schválení, musí do 31.1.2018 doložit na portál farmáře kompletní dokumentaci výběrového řízení. Aktuální seznamy doporučených žádostí můžete najít na www.szif.cz/cs

Ukončení 4. kola a zahájení 5. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry a Provozní úvěry od PGRLF Ukončení 4. kola a zahájení 5. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry a Provozní úvěry od PGRLF

Příjem žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry pro 4. kolo byl ukončen dne 22. 10. 2017. Následující 5. kolo příjmu žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry bylo opětovně otevřeno 23. 10. 2017. Tedy příjem žádostí v rámci tohoto opatření pokračuje kontinuálně dál. Žádosti bude opět možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF.

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec

K programu Zemědělec byla stanovena základní sazba podpory ve výši 2 %, přičemž přiznaná sazba podpory platí po celou dobu platnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

Slavnostní otevření nového střediska společnosti Agrotec a.s. - Trnava u Třebíče Slavnostní otevření nového střediska společnosti Agrotec a.s. - Trnava u Třebíče

Dovoluji si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na slavnostní otevření nového střediska společnosti Agrotec a.s., které se uskuteční dne 20.10.2017 od 9:00 hod v prostorách společnosti Agrotec a.s. středisko Agrotec a.s. Trnava u Třebíče – areál bývalé firmy Agro Trnava Bude zde pro Vás nachystána celá škála strojů z nabídky naší společnosti + doprovodný program pro dospělé i děti (skákací hrad….) Nachystáno pro Vás bude i bohaté občerstvení pro řidiče i neřidiče.

SZIF vyhlásil 5. kolo příjmu dotací PRV SZIF vyhlásil 5. kolo příjmu dotací PRV

Dne 2.8. 2017 byla schválena pravidla pro nové kolo příjmu žádostí PRV, tentokrát již páté. Podrobnosti naznete v sekce "Dotace", kde najdete také způsob, jak nás kontaktovat a ověřit si své dotační možnosti v nadcházejícím kole.

Dotační možnosti pro druhé pololetí Dotační možnosti pro druhé pololetí

Možná zvažujete rozšířit Vaše podnikání pomocí pořízení nové zemědělské, stavební či lesnické techniky. Začátkem podzimu budou vypsány nové dotační výzvy, kde bude možno žádat podporu na tyto záměry. Naše oddělení Vám nabízí kompletní servis zpracování žádosti o dotaci, včetně následovné administrace, dokládání příloh a dalších nezbytných kroků.

Výzvy MAS - další možnost, jak pomoci Vašemu podnikání Výzvy MAS - další možnost, jak pomoci Vašemu podnikání

Výzvy MAS (Místní akční skupina) jsou lokálně vypisované výzvy pod taktovkou SZIF v rámci programu PRV - Program rozvoje venkova. Tyto výzvy mají pomoci k rozvoji jednotlivých regionů a pomoci místním podnikatelům. Žadatelé se různí u každé konkrétní výzvy, obecně je však tato dotace určena pro zemědělce, lesníky a často také osoby podnikající v pohostinství.

PGRLF vyhlašuje nové kolo příjmu investičních a provozních úvěrů PGRLF vyhlašuje nové kolo příjmu investičních a provozních úvěrů

Termín otevření 4. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry je 26.6.2017 v 7.30. Žádost o snížení jistiny úvěru v režimu de minimis bude možno podávat pouze elektronicky. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci obou programů, je 250 žádostí.

Výhodné financování pro žadatele o dotaci Výhodné financování pro žadatele o dotaci

Podávali jste si žádost o dotaci v rámci podzimního kola PRV a skončili jste mezi čekateli? Máte podanou žádost v letošním jarním kole PRV? Lhůta pro doložení příloh k žádosti včetně výběrového řízení je do 3.7.2017. Budete-li financovat Váš nákup pomocí úvěru, existuje ještě jedna možnost, jak si snížit výdaje - souběh podpory SZIF s PGRLF.

CASE Den 2017 CASE Den 2017

Zveme Vás na další ročník velké polní výstavy CASE DEN, který se koná 2.6. v Kámeni u Pelhřimova.

Financování traktorů STEYR nikdy nebylo jednodušší Financování traktorů STEYR nikdy nebylo jednodušší

Představujeme Vám zjednodušený model financování, díky kterému můžete mít svůj traktor STEYR doma dřív, než stihnete říci "EXPRES FINANCOVÁNÍ".

Stačí vyplnit jednoduchý EXPRES dotazník a předložit Osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele.

SFŽP vyhlašuje nové kolo čpavků SFŽP vyhlašuje nové kolo čpavků

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena nová výzva na Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. V rámci této výzvy je i specifický cíl Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, kam spadá i Snížení emisí amoniaku z chovů hospodářských zvířat.

Pojištění, které Vás nezklame Pojištění, které Vás nezklame

Našim klientům kromě financování jejich zamýšlených investic týkajících se zemědělských, lesnických a nebo stavebních strojů poskytujeme také strojní pojištění, které Vás určitě zaujme nadstandardním rozsahem krytí škodných událostí.

Afinance vyráží na dotační tour Afinance vyráží na dotační tour

Na přelomu měsíce února a března odstartuje dotační tour 2017 k jarnímu kolu vypsaných opatření PRV. Naše oddělení bude poskytovat hromadné konzultace spojené s prezentací dotačních možností týkajících se zemědělské, stavební a lesnické techniky v jarním kole PRV. Pro bližší informace kontaktuje svého prodejce, nebo nám napiště na email dotace@agrotec.cz.

SZIF vyhlásil 4. kolo příjmu žádosti PRV SZIF vyhlásil 4. kolo příjmu žádosti PRV

Jarní kolo příjmu žádostí proběhne v termínu mezi 4. a 24. dubnem. Bližší informace k jednotlivým titulům, které bude naše oddělení zpracovávat, jsou k dispozici zde.

PGRLF - rok 2016 byl rekordním rokem PGRLF - rok 2016 byl rekordním rokem

V roce 2016 přijal Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) více než 14,5 tisíce žádostí o využití některého z jeho programů. Zájem zemědělců o různé formy podpor poskytované PGRLF se meziročně zvýšil o téměř 40%. Z tohoto množství žádostí bylo více než 11,5 tisíc schváleno, celková úspěšnost podaných žádostí se tedy pohybovala okolo 80%.

CASE SHOW 2017 CASE SHOW 2017

Dne 15. února 2017 se bude v Hustopečích u Brna konat akce určená k představení stavební techniky CASE. Součástí akce bude možnost zdarma absolvovat opakované školení obsluh strojů. Další informace pro zájemce jsou dostupné na stránkách Agrotec sevisu, kde je také možné se na zmiňovanou akci registrovat.

Předběžné informace pro zájemce o dotaci z PRV - jarní kolo Předběžné informace pro zájemce o dotaci z PRV - jarní kolo

Předpokládaný termín pro zahájení příjmu žádostí o dotaci v jarním kole roku 2017 je 3.5. - 23.5. 2017. Seznam výzev je dostupný na stránkách SZIF, a to v sekci PRV 2014-2020 "Harmonogram výzev".

PGRLF zastavil příjem žádostí o investiční a provozní úvěry pro prvovýrobce PGRLF zastavil příjem žádostí o investiční a provozní úvěry pro prvovýrobce

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) uzavřel 31. října 2016 příjem žádostí v rámci druhého kola u programů podpory Investiční a Provozní úvěry. Zpracovány tak budou všechny žádosti podané k tomuto dni. Důvodem ukončení je překročení kapacity alokovaných finančních prostředků.

PGRLF - začne opět přijímat žádosti o investiční a provozní úvěry PGRLF - začne opět přijímat žádosti o investiční a provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) se zaměří zvláště na podporu chovatelů hospodářských zvířat, pěstitelů ovoce a zeleniny i dalších takzvaných citlivých komodit. Podpořeni mohou být také zpracovatelé zemědělských produktů a podnikatelé z oblasti lesního hospodářství či těžby dřeva.

Fond začne přijímat žádosti podle upravených podmínek od 17. října 2016.

RSS RSS

Další stránky: 1 2 3