agri2

Financování

Dotace

PGRLF vyhlásilo 7.kolo příjmu Investičních úvěrů

Termín otevření 7. kola příjmu žádostí v rámci programů Investičních úvěrů je 18.6.2018 v 8.00. Žádost o snížení jistiny úvěru od PGRLF bude možno podávat pouze elektronicky. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci všech programů, je 250 žádostí.

Žadatel musí dosahovat příjmů ze zemědělské provýroby či ze zpracování zemědělské produkce minimálně 25% z celkových příjmů, nebo být vlastníkem, nájemcem či vypůjčitelem lesa.

  Program Investiční úvěry Zemědělec:

  • program mimo režim de minimis
  • podpora pro malé a střední podniky
  • snížení jistiny úvěru o maximálně 400 000 Kč
  • současně podpora do maximální 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru
  • pořízení investičního majetku

  Program Investiční úvěry:

  • program v režimu de minimis
  • snížení jistiny úvěru o maximálně korunový ekvivalent 30 000 EUR
  • začínající podnikatelé (ne déle než 24 měsíců) podpora až 80 % z celkové výše úvěru
  • ostatní žadatelé podpora až 50% z celkové výše úvěru
  • pořízení investičního majetku

  Jelikož je příjem limtován sumou Všech přijatých žádostí, rozhodující bude čas podání žádosti.

  V případě zájmu o zpracování žádosti nás prosím neváhejte kontaktovat.