agri2

Financování

Dotace

Právě se nacházíte: > Pojištění

Pojištění

Pořizujete si stroj, u kterého doufáte, že se Vám s ním nemůže nic stát? 
Nedoufejte, zřiďte si pojištění, které funguje i v případě škodní události. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod.

1. Strojní pojištění přesahující záruku
2. Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
3. Zjednodušení likvidace škod ( viz. Níže )
4. Povinné ručení

Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky na spolupracující likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.

Dlouhodobými partnery v oblasti pojistných služeb jsou Česká pojišťovna a.s. zastoupená Ivanem Pilátem a Respect.