agri2

Financování

Dotace

Ukončení 4. kola a zahájení 5. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry a Provozní úvěry od PGRLF

Příjem žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry pro 4. kolo byl ukončen dne 22. 10. 2017. Následující 5. kolo příjmu žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry bylo opětovně otevřeno 23. 10. 2017. Tedy příjem žádostí v rámci tohoto opatření pokračuje kontinuálně dál. Žádosti bude opět možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF.

Žadatel musí dosahovat příjmů ze zemědělské provýroby či ze zpracování zemědělské produkce minimálně 25% z celkových příjmů, nebo být vlastníkem, nájemcem či vypůjčitelem lesa.

Program investiční a provozní úvěry je určen pro:

  • chovatele skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže
  • pěstitele ovoce, vinné révy, chmele
  • pěstitele brambor, cuktové řepy, zeleniny
  • pěstitelele LAKR (léčivých, aromatických a kořeninových rostlin)
  • školkaře okrasné i ovocné, pěstitele květin
  • pěstitele lnu, konopí
  • zpracovatele zemědělských produktů
  • podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa
  • obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

Jelikož je příjem limtován sumou Všech přijatých žádostí, rozhodující bude čas podání žádosti.

Pro více informací ohledně těchto programů PGRLF nás prosím kontaktujte.